Algemene Voorwaarden

1. Geldingsbereik/Sluiting van reisovereenkomst

Deze voorwaarden gelden voor alle rechtsbetrekkingen van klanten, zakenpartners en deelnemers aan de reis met Pura Vida Lodge/Pura Vida sarl (organisator).

Bij reservering en inschrijving voor deelname aan de op onze site beschreven activiteiten, accepteert u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.
De inschrijving kan schriftelijk, mondeling, mondeling op afstand of via beeldschermsystemen gedaan worden.

De door de hoofdboeker gemaakte inschrijving geldt ook voor alle overige, in de inschrijving vermelde, deelnemers. De hoofdboeker draagt dus ook de verantwoordelijkheid voor contractuele verbintenissen van de overige deelnemers, net zoals voor zichzelf, tenzij duidelijk, in een extra overeenkomst afgesproken.

Bij het reserveren van een vakantie (verblijf + surflessen + materiaalhuur) of alleen een van de overige activiteiten (alleen huur/ alleen surflessen) georganiseerd door Pura Vida Lodge wordt een overeenkomst gesloten tussen de huurder (minimaal 23 jaar) en Pura Vida Lodge/Pura Vida sarl.

2. Inschrijving/Aanbetaling

Na inschrijving van de reis / overige activiteit ontvangt de deelnemer onmiddellijk een bevestiging. Deze bevestiging kan ook via email doorgegeven worden.

Bij iedere reservering dient een aanbetaling van minimaal 30% van het totaal bedrag betaald te worden. Het overige bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aankomst betaald te worden.. De reservering is officieel en de reisovereenkomst afgesloten indien de aanbetaling of het gehele bedrag is over gemaakt.

3. Prijzen/Betaling/Diensten

Alle prijzen worden in Euro’s gecommuniceerd en dienen in Euro’s betaald te worden. De prijzen voor de huur van de kamers zoals vermeld op de site zijn variabel afhankelijk van het hoog- en laagseizoen. De prijzen zijn gebaseerd op een verblijf van 7 nachten van zaterdag (17.00 uur) tot de zaterdag erop volgend (10.00 uur).

Betaling: contant, online via PayPal or iDeal of overschrijving per bank.

In de reissom zijn alle diensten inbegrepen zoals in het aanbod omschreven en duidelijk gemaakt. Afwijkingen en andere afspraken moeten van de reisorganisatie duidelijk, schriftelijk bevestigd worden. De reisorganisatie blijft voorbehouden om kleine afwijkingen te maken, mits deze na afsluiten van het contract noodzakelijk zijn en alleen als deze het gemiddelde van de reis niet aanzienlijk veranderen.

4. Verblijfsduur

Onder voorbehoud van mogelijke, afwijkende afspraken bevat de verblijfsduur 1 week.

Check in: zaterdag vanaf 17.00 uur. Check out: zaterdag maximum 10.00 uur.

Indien vroegere aankomst of later vertrek gewenst, is er een mogelijkheid om uw bagage in een gemeenschappelijke ruimte te stallen.

Pura Vida Lodge heeft een maximum capaciteit voor 26 personen.

Bedlinnen is in de prijs inbegrepen. Handdoeken dient de huurder zelf mee te nemen. Het is mogelijk om deze, tegen een bepaald bedrag, op locatie te huren. Dekbedden en kussens zijn aanwezig. (Maat: Standaard eenpersoonsdekens)

Er kan gratis gebruik gemaakt worden van extra producten van Pura Vida Lodge (zoals fietsen, beachgames, etc.), maar de huurder wordt wel geacht de voorwaarden voor het gebruik hiervan zoals door Pura Vida Lodge opgesteld, en duidelijk op locatie aangegeven, te respecteren.

5. Ontbijt, lunch en diner

Bij de verhuur van de kamers is het dagelijks ontbijt inbegrepen. Pura Vida Lodge beschikt over een grote woonkeuken welke voor de huurders vrij te gebruiken is. Het is aan de huurders om zelf boodschappen te doen en te koken. De huurder wordt geacht na gebruik van de keuken deze schoon te maken en de afwas gedaan te hebben.

6. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid verhuur accommodatie

Pura Vida Lodge beschikt over een verzekering Responsabilité Civile Professionnelle auprés de n° de contrat (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering). Pura Vida Lodge raadt de huurder aan geen waardevolle spullen mee te nemen op vakantie. Pura Vida Lodge ziet af van alle aansprakelijkheid in geval van schade, verlies of diefstal van bagage van de huurder.

7. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tijdens de surflessen

Tijdens de surflessen profiteert de deelnemer van de garanties zoals opgenomen in de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Pura Vida sarl. Deelname aan de surfguiding is geheel op eigen risico. Pura Vida Lodge is op geen enkele manier verantwoordelijk voor (dodelijke) ongevallen of blessures. De deelnemer moet zich bewust zijn van de weer-
en wateromstandigheden en de mogelijke gevolgen hiervan voor hij/zij het water in gaat om te surfen. De deelnemer gaat alleen het water in tijdens de surfguiding als hij/zij ervan overtuigd is dat het binnen zijn/haar niveau valt om op dat moment te surfen.

Buiten de surflessen om kan er gebruik gemaakt worden van de surf- en bodyboards. Dit is echter op eigen verantwoordelijkheid voor de huurder. In dit geval kijkt de huurder zelf dat hij materiaal neemt dat overeenkomt met zijn niveau van surfen, en hij is zich bewust van eventuele risico’s omtrent de locatie, de stromingen in het water, de getijden en

de weersomstandigheden. De huurder geeft hiermee aan over voldoende capaciteiten te

beschikken om zelfstandig goed gebruik te maken van het materiaal. In geval van schade, verlies of diefstal van het materiaal, is de huurder verantwoordelijk voor vervangen en/of reparaties.

Er zal geen geld voor de surflessen en/of surfguiding terug gegeven worden in geval van slechte weersomstandigheden waardoor annulering van surflessen en/of surfguiding onoverkomelijk is. Hieronder vallen extreem kalme weersomstandigheden waarbij er absoluut geen golven zijn om te surfen, of omdat de weerscondities dusdanig zijn dat de surfconditie te gevaarlijk zijn voor het niveau van de deelnemers.

8. Verantwoordelijkheid van de huurder/deelnemer/Uitsluiting reis

Het gebruik van drugs is (op basis van article 627 du code de la santé publique) binnen Pura Vida Lodge en het bijhorend terrein, verboden. Het negeren van dit verbod zal leiden tot uitsluiting van verdere deelname/huur.

Pura Vida Lodge kan voor beschadigingen en/of diefstal van spullen, die tijdens het verblijf van de deelnemer gebeuren, niet verantwoordelijk gemaakt worden. De deelnemer draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

In geval van vroegtijdig afbreken van de reservering of niet deelnemen aan gereserveerde activiteiten, om welke redenen dan ook, zal nooit geld terug betaald worden voor de gemiste huur/activiteiten. Er kan geen enkel bezwaar gemaakt worden tegen de overeengekomen prijs. Het is aan de huurder om vooraf in te zien dat de prijs in orde is en het hier een combinatie van meerdere activiteiten betreft.

Iedere huurder/deelnemer is aanwezig op eigen risico. Pura Vida Lodge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die zich voordoen tijdens het verblijf. Pura Vida Lodge is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor blessures, schade en/of verlies aan voorwerpen en personen, overlijden van deelnemers op welke manier dan ook.

9. Klachten

Volgens Journal Officiel des Consommateurs Européens LI158 et des directions du Conseil, dient de huurder/deelnemer reeds tijdens zijn verblijf schriftelijk de verhuurder op de hoogte te stellen van eventuele klachten of opmerkingen. Deze kunnen enkel te maken hebben met het verblijf en de aangeboden diensten van de verhuurder gedurende deze tijd. Alle klachten dienen schriftelijk verstuurd te worden aan de directie van Pura Vida Lodge, uiterlijk binnen één maand na vertrek. Pura Vida Lodge is niet verantwoordelijk voor verlies van objecten van de huurder tijdens zijn verblijf. Indien de spullen gevonden worden kunnen deze op verzoek en op kosten van de huurder terug gestuurd worden aan de huurder.

10. Reisverzekering

Het afsluiten van een annulerings-, bagage-, reisongevallen- en/of reisziekteverzekering, naar inschrijving van de reis, wordt aangeraden.

11. Annulering/Wijziging

Iedere wijziging die naar sluiting van de reisovereenkomst gemaakt wordt kost € 30 per wijziging en boeking.

Bij annulering die vanuit de huurder/deelnemer komt ontstaan de volgende kosten:

Meer dan 60 dagen voor aankomst : Verlies van de aanbetaling.

Tussen 60 en 46 dagen voor aankomst: Betaling van 50% van het totaal bedrag.

Tussen 45 en 21 dagen voor aankomst: Betaling van 75% van het totaal bedrag.

20 dagen of minder voor aankomst: Betaling van 100 % van het totaal bedrag.

Maatgevend voor de berekening van de termijn is het moment van de ingang van de reisannulering. Deze moet schriftelijk of door middel van beeldscherm systemen doorgegeven worden. Voor begin van de reis is het mogelijk om een vervanger voor te stellen die aan de vereisten van de reis voldoet.

12. Opheffing van het contract wegens buitengewone omstandigheden

Als de reis, vanwege overmacht (bijvoorbeeld epidemieën, onweer, ramp, oorlog) of te grote gevaren voor de deelnemer, niet doorgevoerd kan worden, heeft Pura Vida Lodge het recht om de reis te annuleren. In dit geval zullen alle verrichte betalingen, rekening houden met eventuele gemaakte kosten door Pura Vida, terug betaald worden.

13. Compensatie/Retentierecht

Aanspraken tegen Pura Vida Lodge/Pura Vida sarl kan een deelnemer enkel met niet- betwiste schuldvorderingen of rechtsgeldige vorderingen verrekenen. Verder is toepassing van het retentierecht op deze aanspraken niet mogelijk, tenzij de vordering afkomstig is uit dit contract en niet betwist en rechtsgeldig vastgesteld is. Overdracht van deze aanspraken, afkomstig uit dit contract en tegen Pura Vida Lodge/Pura Vida sarl is niet ontvankelijk.

14. Aanvechtingclausule

Voor het reiscontract gelden enkel deze hierin vastgelegde algemene voorwaarden; andere afspraken of voorwaarden zijn niet geldig en worden niet onderdeel van het contract, ook heeft Pura Vida sarl dit niet duidelijk aangegeven. Tegemoet gaande algemene voorwaarden van de deelnemer/huurder zelf worden expliciet niet erkend.

De ineffectiviteit van sommige bestemmingen uit dit contract of van de algemene voorwaarden resulteert niet in ineffectiviteit van het reiscontract in zijn geheel. Sterker nog, deze moeten door een bestemming vervangen worden die dichtst bij de vorige bestemming komt.

15. Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden, in het geval van geschillen, uitsluitend beheerst door het Franse recht. Als de deelnemer/huurder een consument is zijn hiernaast de dwingende bestemmingen voor consumentenbescherming van toepassing welke in het land gelden waar de huurder/deelnemer gewoonlijk verblijft.

Contact

Pura Vida Lodge
Gastheer/gastvrouw: Sven Daans en Elles van der Burg 50, Avenue Maurice Martin
40200 Mimizan Plage
France
Phone: (+33) 0558081742
Mobil: (+33) 0610956909
Email: info@puravidalodge.com
Web: www.puracidalodge.com